دیدار روی یار

بچه که بودم (بهتره بگیم : بچه تر که بودم ) غروب جمعه ها بدجوری دلم می گرفت و هنوز هم اینگونه است !

وقتی که به این دلتنگی ها فکر می کردم تنها دلیل قانع کننده این امر را شروع هفته جدید و رفتن به مدرسه می یافتم . آن موقع کسی نبود بهم بگه تو که مدرسه رو دوست داری باز چرا غروب جمعه دلت می گیره !!؟

سال ها گذشت و این احساس در من تثبیت شد وحتی تابستان ها که مدرسه ای نبود غروب جمعه همچنان دلتنگم می کرد .

و حالا در زمان ریاست جمهوری مردی که از فرهنگ انتظار حرف می زند و رهبری سید خراسانی منتظرم !

 

انتظار فرج


هنوز هم غروب جمعه دلتنگم می کنه ولی حالا دیگه می دونم که به خاطر رفتن به مدرسه وتمام شدن تعطیلی جمعه نیست .

به خاطر دیدار روی یاره ….

این جمعه هم بگذشت و .....


/ 0 نظر / 30 بازدید